Woningmarktonderzoek

Als Woningmarktonderzoek consultant is Lily een deskundige gesprekspartner voor projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen en overheden als het gaat om planontwikkelingen op allerlei gebieden.

woningmarktonderzoek

De ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvesting hebben elkaar de afgelopen jaren in hoog tempo opgevolgd. Dit heeft ertoe geleid dat vraag en aanbod steeds zorgvuldiger op elkaar afgestemd moeten worden. Daarom wordt bij de ontwikkeling van nieuwbouw, herstructurering of herbestemming een succesvolle vertaalslag naar de markt steeds belangrijker.

In een vroeg stadium van elk ontwikkelingsproces kan Lily als Woningmarktconsultant marktbehoeften, prijsontwikkelingen, kwaliteitseisen en afzetmogelijkheden in kaart brengen.Dankzij kennis van de belangen van alle betrokken partijen, de regionale markt en de macro-economische ontwikkelingen vormt advies steeds vaker het fundament voor succesvolle woningmarketing.

De deskundigheid van de woningmarktconsultant kan niet alleen worden ingezet bij nieuwbouwprojecten, maar ook bij herstructurering en herontwikkeling.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan gerust contact op met Lily!
“Thuis is het plekje waar de liefde woont”